Results for Innovation

มาทำความรู้จัก AI ในฐานะผู้บริโภคกัน

11:58 PM
เป็นผู้บริโภคยุคนี้ ต้องตื่นรู้กันหน่อยนะคะ ไม่ต้องถึงกับบรรลุธรรม แต่ต้องรู้ทันเทคโนโลยีกันหน่อย แม้เราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการทำธ...
มาทำความรู้จัก AI ในฐานะผู้บริโภคกัน มาทำความรู้จัก AI ในฐานะผู้บริโภคกัน Reviewed by Sassy Ja on 11:58 PM Rating: 5

FEATURED VIDEO

Powered by Blogger.