หนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)

"ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าวัตรปฏิบัติและชีวิตของพระธุดงค์เป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้ทำให้รู้เรื่องการผจญภัยทั้งในทางโลกและทางธรรม ของหลวงปู่มั่น บรมครูผู้ถ่ายทอดวิชากัมมัฏฐาน (กรรมฐาน) ให้พระสายวัดป่าหลายต่อหลายองค์ที่เป็นที่นับถือศรัทธาทั่วฟ้าเมืองไทย  ไม่ว่าจะเป็นหลวงตามหาบัว หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  หลวงพ่อชา สุภัทโท หลวงพ่อลี  หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร และท่านอื่นๆ อีกมากมาย"

ได้อ่านหนังสือ ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนโดยพระธรรมมงคลญาณหรือพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร (ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล) อ่านในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์และในฐานะที่ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ที่มีผลงานการทำงานเพื่อพุทธศาสนามายาวนานตลอดชีวิตของท่าน


หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก ชื่อว่า "ใต้สามัญสำนึก" เป็นการเล่าปูพรมในช่วงแรกที่หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์อยู่กับพระอาจารย์คนแรก คือพระอาจารย์กงมา ผู้ที่พาออกเดินทางด้วยเท้าหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อไปหาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (หลวงปู่มั่น) ส่วนตอนที่สองก็เป็น "ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ" และเหตุการณ์สำคัญๆที่หลวงพ่อวิริยังค์ได้บันทึกไว้จากคำบอกเล่าของพระอาจารย์มั่น และทั้งที่หลวงพ่อได้ประสบด้วยตนเองในระหว่างที่เป็นศิษย์รับใช้ใกล้ชิดพระอาจารย์มั่นอยู่ 4 ปีระหว่างปี 2485 - 2488

แค่ได้อ่านเพียงช่วงต้นปูพรมของเรื่องในตอน "ใต้สามัญสำนึก" บันทึกการเดินทางของอาจารย์และลูกศิษย์ซึ่งต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆมากมายกว่าหลวงพ่อจะได้ไปพบพระอาจารย์มั่นนั้นก็สนุกสนานจนแทบวางไม่ลง อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว มีความรู้สึกเหมือนได้ดูหนัง หรือเสพหนังสือดีๆ อีกเรื่อง ที่ชวนให้ติดตามตั้งแต่ต้นเรื่อง และเมื่อติดตามอย่างต่อเนื่อง ก็จะเห็นพัฒนาการของเรื่องราวที่เป็นชีวประวัติของบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญ ในพุทธศาสนา อ่านสนุก อ่านดี อ่านมีสาระ อ่านแล้วยิ่งรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในครูบาอาจารย์ของอาจารย์ขึ้นมาอีกมาก

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ปัจจุบันอายุ 99 ปี และยังเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลนั้น นับว่าเป็นลูกศิษย์สายตรงและเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยก่อนหน้าที่ท่านจะได้ไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนั้น ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ มาก่อน และพระอาจารย์กงมาท่านนี้เองที่เป็นผู้นำพาท่านหลวงพ่อวิริยังค์เดิน "ธุดงค์มาราธอน" เดินเท้าข้ามป่าข้ามเขาหลายร้อยกิโลเมตร เพื่อไปหาและฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น

เรื่องราวความศรัทธา พากเพียร มุ่งมั่น ตลอดจนการเสี่ยงภัยในฐานะพระธุดงค์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้น คนรุ่นหลังอย่างเราอาจจะไม่เคยรู้จักหรือมีโอกาสได้สัมผัส แต่หนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตนี้มีเรื่องเล่าครบรส ของพระเถระผู้เป็นครูบาอาจารย์สองท่านที่มีจริยวัตรอันงดงาม จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามากในสมัยที่ท่านยังดำรงธาตุขันธุ์อยู่ 

หนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าพระธุดงค์นั้นท่านมีวัตรปฏิบัติอย่างไร เนื้อเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นมาจากการบันทึกความทรงจำนั้นราวกับได้อ่านเรื่องราวการผจญภัยของนักเดินทางก็มิปาน และการผจญภัยนี้ไม่เพียงแต่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวสนุกสนานในทางโลกอย่างที่เรารู้จัก เช่นเกร็ดความรู้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อของผู้คนของแต่ละท้องที่ที่ท่านธุดงค์ผ่านไป แต่ยังมีคำสอนจากพระอาจารย์ที่หยิบยกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการธุดงค์มาราธอนมาสอนธรรมะไปด้วยพร้อมๆ กัน ทำให้เราเข้าใจจุดมุ่งหมายและความหมายในความเป็นพระที่แท้ ที่หาได้ยากในปัจจุบัน

นอกจากเรื่องราวผจญภัยระหว่างการเดินธุดงค์มาราธอนของอาจารย์และศิษย์ที่แม้ยากลำบากบนหนทางไกล และประสบการณ์ในฐานะลูกศิษย์ที่ได้รับใช้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นที่มีชื่อเสียงในฐานะพระผู้มีวินัยเข้มงวดและเคร่งครัดอย่างใกล้ชิดมานานหลายปี แต่ท่านก็เล่าด้วยภาษาที่เปี่ยมอารมณ์ขัน สำนวนชวนให้ติดตาม ถือได้ว่าหลวงพ่อวิริยังค์นั้น มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิด นักเขียน นักจดบันทึก นักสังเกตุการณ์ และนักเล่าเรื่อง ชั้นบรมครูผู้มีวิริยะอุตสาหะ และยังเปี่ยมด้วยเมตตาและมีทัศคติที่ดีเลิศ และแม้บันทึกนี้จะเกิดขึ้นมานานแล้ว ภาษาที่ใช้นั้น ก็ยังมีความสดใหม่ทันสมัย และเรื่องราวในชีวิตจริงของพระธุดงค์ก็มีความร่วมสมัยที่คนในสมัยใหม่จะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก

หนังสือ ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตจึงเป็นหนังสืออัตชีวประวัติของบุคคลสำคัญที่เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเลื่อมใส มีเนื้อหาร่วมสมัยผู้ใหญ่อ่านได้ วัยรุ่นอ่านดี อ่านแล้วจะได้อรรถรสและเบิกบานในธรรมกันได้ทุกคน หากใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็น่าจะได้ซื้อหามาอ่านกันให้ถ้วนหนา ให้สมกับที่มีวาสนาที่เป็นศิษย์ร่วมครูบาอาจารย์ท่านเดียวกัน แม้ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็สามารถอ่านเพื่อสาระประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างเต็มที่

กราบนมัสการพระอาจารย์ ..สาธุ สาธุ สาธุ
Jeeruna Jarunee
นักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 42 
เมย. 2561
หนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) หนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) Reviewed by SukiDraGon on 11:27 PM Rating: 5

No comments:

FEATURED VIDEO

Powered by Blogger.