Thailand Biennale, Krabi 2018 เทศกาลงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย

ในแวดวงศิลปิน และนักเรียนศิลปะทั้งหลายนั้น จะต้องรู้จัก Venice Biennale เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่จัดขึ้นทุกๆ สองปี ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ถือเทศกาลเป็นที่มีความโด่งดัง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และมีส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองเวนิสเป็นจุดหมายปลายทางในฝันสำหรับศิลปินหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงศิลปะใฝ่ฝันอยากจะไปแสดงผลงาน หรือร่วมงานให้ได้สักครั้ง


ด้วยคอนเซ็ปท์และความโด่งดังดังกล่าว จึงเป็นแรงบันดาลใจที่เปรียบเสมือนต้นแบบให้เดินตามรอย จนเป็นที่มาของ Thailand Biennale, Krabi 2018 การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562


โดยมีกระบี่เป็นจุดหมายปลายทางที่ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ นำโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรการปกครองท้องถิ่นส่วนจังหวัดกระบี่ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ให้เกิดงานนี้ขึ้นมา

ทั้งนี้ กระบี่ เป็นหนึ่งในสามจังหวัดยุทธศาสตร์ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้วางเป้าหมายให้เป็นเมืองศิลปะ (ควบคู่ไปกับเชียงราย และนครราชสีมา) เนื่องมาจากความพร้อมในมิติด้านต่างๆ อย่างหลากหลายทั้งในเรื่องความเข้มแข็งของวัฒนธรรมชุมชนอันมีเอกลักษณ์ ความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายศิลปิน การสนับสนุนจากท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา สภาพทางภูมิศาสตร์ การมีธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทั้งยังเป็นจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางทางที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้กระบี่เป็นเมืองศิลปะ และเป็นกำหนดให้เป็นสถานที่จัดงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 นี้


Edge of the Wonder Wonderland สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์


การจัดงานเทศกาลศิลปะครั้งนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด Edge of the Wonderland ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของงานนี้คือภายใต้แนวคิดดังกล่าว ไม่เพียงแต่ตัวศิลปินเท่านั้นที่ต้องทำงานภายใต้แนวคิดนี้ แต่ชาวบ้านในชุมชนจะถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นทั้งในกระบวนการคิด การออกแบบ การสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะแต่ละชิ้นในทุกขั้นตอน ดังนั้นการทำงานศิลปะแต่ละชิ้น จึงมีการเชื่อมโยงศิลปินเข้าหาชุมชน ผู้คน วัฒนธรรม ตลอดถึงธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หลอมรวม เรียนรู้จนเป็นหนึ่งเดียวกัน ก่อเกิดชิ้นงานศิลปะแบบที่เรียกว่า site-specific installation  ที่จะนำไปจัดวางตามที่สถานที่สำคัญๆ ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วจังหวัดกระบี่ และเนื่องจากงานนี้ถูกกำหนดให้เป็นงานระดับโลก ศิลปินที่มาจึงไม่ใช่ธรรมดา แต่เป็นระดับยอดฝีมือในแวดวงศิลปะร่วมสมัยในระดับโลก มีทั้งสิ้นกว่า 70 คนจาก 24 ประเทศ ที่เดินทางมา คลุกคลีตีโมงเชื่อมโยงแนวคิดระดับสากล ให้เข้ากับภูมิปัญญาของชุมชนจนเป็นงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 นี้โดยเฉพาะช่วงระยะเวลานี้ เป็นช่วงของการเตรียมงาน ศิลปินทั้งหมด ภาครัฐ ภาคชุมชนและชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ต่างกำลังสร้างงานกันอย่างเต็มที่ ทุกคนต่างมีความหวังและพลังใจมุ่งมั่นที่จะทำให้งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 นี้ สร้างมิติใหม่ให้การท่องเที่ยว ให้มีมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล ผสานความชำนาญของท้องถิ่นเข้าไปด้วย 

ไม่เพียงแต่ส่วนจังหวัดกระบี่เท่านั้น แต่ยังเป็นโมเดลระดับประเทศที่ส่วนงานอื่นๆ จะเดินตามได้อีกด้วย 

กิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ 
นอกจากงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ยังมีงานนิทรรศการอื่นๆ ที่น่าสนใจด้วย  หนึ่งในนั้นได้แก่ 

นิทรรศการความงามข้ามขอบเขต หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Thailand Biennale, Krabi 2018 เทศกาลงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย Thailand Biennale, Krabi 2018 เทศกาลงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย Reviewed by Sassy Ja on 10:52 PM Rating: 5

No comments:

FEATURED VIDEO

Powered by Blogger.